Hướng dẫn cài đặt module tin tức cho Opencart 1.5

Hướng dẫn cài đặt module tin tức cho Opencart 1.5

Hướng dẫn cài đặt module tin tức cho Opencart 1.5


Bước 1: Upload module lên ngang hàng index

Bước 2: Cài đặt 
Chạy đường link trên trình duyệt: domain.com/install-news
để cài đặt csdl cho module tin tức

Bước 3: Vào quản lý module trong admin để cài đặt

News / Blog: Articles Menu module
News / Blog: Latest News / Articles By Category

Bước 4: Truy cập admin thiết lập quyền hạn cho module :

Hệ thống >> Thành viên >> Nhóm thành viên > Top Administrator

Select module news trong thiết lập quyền hạn


Đăng bởi : Doan Nguyen Hướng dẫn cài đặt module tin tức cho Opencart 1.5 Đánh giá: 9.1 / 10

0 Nhận xét
Xem nhiều
Blog