Hướng dẫn dùng chung database cho code TGT

Hướng dẫn dùng chung database cho code TGT
Hướng dẫn dùng chung database cho code TGT

* CÁCH 1: 
Bước 1: Upload mã nguồn tgt bản mix vào folder gốc và tạo thư mục chứa mã nguồn
VD: Tôi tạo folder (skinzing)'

Bước 2: Chỉnh tgt_music.php của mã nguồn trong folder skinzing tạo ở bước 1
- Kết nối CSDL
Mã:
// cau hinh ket noi den csdl
define('SERVER_HOST', 'localhost');
define('DATABASE_NAME', 'tgt');
define('DATABASE_USER', 'root');
define('DATABASE_PASS', '');
- Gắn url:
Mã:
define('SITE_LINK',        'http://domain.com/skinzing/');
- Cache
Mã:
define('PATH',             $_SERVER["DOCUMENT_ROOT"] .'/skinzing/cache/'); // Thư mục cache

Đăng bởi : Doan Nguyen Hướng dẫn dùng chung database cho code TGT Đánh giá: 9.1 / 10

1 Nhận xét