Chia sẻ Code Nhạc MLive Skin Zing MP3 2017

Code nhạc Mlive Channel được xây dựng trên nền PHP  với giao diện Zing Mp3 2017,cùng với cải tiến về tương thích PHP 7 cùng nhiều tính năng khác
Share Code Nhạc TGT Skin Zing MP3 Đầu Năm 2017

DEMO Online tạm thời : 
https://www.phimconggiao.com/thanh-ca/

VIDEO DEMO: https://www.youtube.com/watch?v=FFeUbF1P-KE

Link download: http://123link.pw/ycGejjy
(pass giainen (nếu có) : mlivechannel)

Link nhanh (no pass) : http://123link.pw/1a2iuS1

Link download dự phòng: https://mshare.io/file/QAX5JYK

POST SVIT: http://sinhvienit.net/…/code-nhac-skin-zing-mp3-dau-nam-201…

Hướng dẫn cài đặt:
Cấu hình data : includes/configurations.php
User AD: admin
pass: admin
pass2 dang nhap ADMIN : admin
- Thay domain trong bảng table_config

(ở đây dùng xampp, nên tôi thay domain là: localhost/tencode)
- Sửa file .htaccess

RewriteBase /tencode/

* Yêu cầu hệ thống
PHP 5.3 trở lên 
Hỗ trợ: https://www.facebook.com/groups/tgtmusic/
Tác giả code: MLive Channel

0 Nhận xét