Hướng dẫn cài đặt code nhạc TGT Music trên Xampp

Hướng dẫn cài đặt code nhạc TGT Music trên Xampp

Hướng dẫn cài đặt code nhạc TGT Music trên Xampp


Bước 1: Tải Xampp 5.6.31, 7.0.24 & 7.1.10 và cài đặt

https://www.apachefriends.org/download.html

Bước 2: Up code nhạc TGT vào C:/xampp/htdocs

Bước 3: Cấu hình và hướng dẫn

- Hướng dẫn với bản TGT Music 4.5 (phát hành năm 2012)  tại đây

- Hướng dẫn với bản TGT Music 2017 tại đây

Chúc bạn thành công !

Đăng bởi : Doan Nguyen Hướng dẫn cài đặt code nhạc TGT Music trên Xampp Đánh giá: 9.1 / 10

0 Nhận xét