Hướng dẫn chèn khung chat Tawk.to vào Blogger 2017

Hướng dẫn chèn khung chat Tawk.to vào Blogger 2017


Sau đây mình xin hướng dẫn các bạn chèn vào blogger:

Bước 1: Đăng ký và lấy mã code ở tawk.to

Bước 2: Chèn vào blogger

Bước 3: Quản lý

0 Nhận xét