Hướng dẫn thay tên bảng CSDL

Hướng dẫn thay tên bảng CSDL

Tên gốc của CSDL ví dụ là: tgt_nhac_data
Chúng ta thấy nó khá dài, vậy loại bỏ bớt đi được không, câu trả lời là có, sau khi loại bớt chúng ta có tên dạng như sau: tgt_data hoặc table_data

Bước 1: Xuất CSDL về sửa tiền tố

- Nó sẽ có dạng tgt.sql
- Mở file bằng notepad ++, find và replace


Xong rồi lưu file lại và cập nhật lại file trên phpmyadmin nhé

Bước 2: Sửa file 

- Sửa file trong folder tgt: cụ thể là file tgt/mysql.php

dòng này:  $sql="SELECT $item FROM ".DATABASE_NAME.'.tgt_nhac_'.$table;

sửa lại thành:  $sql="SELECT $item FROM ".DATABASE_NAME.'.tgt_'.$table;

- Sửa file tgt/box.php phần box_online nhé

- Sửa các file lấy dữ liệu ví dụ như: theloai_nhac.php,....

Bước 3: Sửa trong phần admin là ok, cũng tương tự như fontend thôi.

Chúc bạn thành công!
Đăng bởi : Doan Nguyen Hướng dẫn thay tên bảng CSDL Đánh giá: 9.1 / 10

0 Nhận xét