Chốt gỗ 6x20

Chốt gỗ 6x20

Chốt gỗ cao su 8x50mm, có rãnh, bo đầu, trọng lượng 1.8g/con ~ 550 con/kg.


Chốt gỗ phải được tấm áp lực để chống mối mọt và sấy với độ ẩm dưới 12%.

Các loại chốt gỗ khác


    0 Nhận xét