Chốt gỗ tròn

Chốt gỗ tròn

Chốt gỗ nhiều size bao gồm các loại size như sau:
-CG6x40mm; CG8x40mm; CG10x40mm; CG10x60mm; CG12x60mm
- Quy cách: 200cái/túi

0 Nhận xét