Kinh Sấp Mình

Kinh Sấp Mình

Kinh Sấp Mình


Lạy Chúa, con sấp mình xuống trước mặt Chúa. Con tin thật Chúa ở khắp mọi nơi, thông biết mọi sự, hằng xem thấy con, hằng nghe lời con cầu nguyện. Xin Chúa rất nhân từ hãy đoái xem sự nghèo ngặt con và nhận lời con nguyện. Lạy Chúa xin hãy mở miệng lưỡi con ra, thì con sẽ cao rao những lời ngợi khen Chúa.

Nguồn: Sưu tầm

Đăng bởi : Doan Nguyen Kinh Sấp Mình Đánh giá: 9.1 / 10

0 Nhận xét
Xem nhiều
Blog