Làm thế nào để nâng cấp OpenCart 1.5.x đến 3.x Phiên bản mới

Làm thế nào để nâng cấp OpenCart 1.5.x đến 3.x Phiên bản mới
Trong video hướng dẫn này chúng tôi sẽ giới thiệu cách nâng cấp cửa hàng OpenCart bạn lên phiên bản mới nhất OpenCart 3.x. Trong bản demo, chúng tôi đang cập nhật 1.5.x OpenCart để 3.x. Hy vọng bạn thưởng thức video và xin vui lòng cho chúng tôi biết nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc ý kiến dưới đây.Nguồn: Opencart.Com

Đăng bởi : Doan Nguyen Làm thế nào để nâng cấp OpenCart 1.5.x đến 3.x Phiên bản mới Đánh giá: 9.1 / 10

0 Nhận xét