LiteCart - Mã nguồn mở miễn phí

LiteCart - Mã nguồn mở miễn phí
LiteCart theo đánh giá của riêng tôi: Nhẹ, đa ngôn ngữ, tùy biến giao diện dễ dàng, chạy php mới nhất, có sử dụng cache , seo đường link tốt, chức năng shop cơ bản, chức năng, thanh toán 1 bước. Và dưới đây là tính năng nổi bật như trang LiteCart đề cập:

LiteCart is a free e-commerce platform developed in PHP.
  • Innovative
  • Simple user interface High performance 
  • One step checkout 
  • Search engine friendly 
  • Mobile friendly Plug 'n play add-ons 
  • Unlimited categories and products etc. 
  • ISO-codes Multiple charset support 
  • Fixed prices per currency 
  • Get Address modules 
  • And much much more...
DEMO HÌNH
Catalog


Admin Panel
Username: demo
Password: demoĐăng bởi : Doan Nguyen LiteCart - Mã nguồn mở miễn phí Đánh giá: 9.1 / 10

0 Nhận xét
Xem nhiều
Blog