Tùy biến Blogger template của Blog thủ thuật win 10 v3

Tùy biến Blogger template của Blog thủ thuật win 10 v3
Tùy biến
GÓC TÙY BIẾN: Sau khi đã làm theo hướng dẫn của blogthuthuatwin10 thì chúng ta có 1 số tùy biến sau:

1. Cập nhật RRS

http://www.terocket.com/2012/02/cach-dang-ky-va-su-dung-feedburner-cho.html
Đăng bởi : Doan Nguyen Tùy biến Blogger template của Blog thủ thuật win 10 v3 Đánh giá: 9.1 / 10

0 Nhận xét
Xem nhiều
Blog