3 bước bật Seo URL Opencart 3x

Bài này hướng dẫn các bạn bật seo url opencart 3x qua 4 bước bằng hình ảnh cực nhanh, nhìn là làm được luôn.


Bước 1: Login

Đăng nhập vào quản trị website của bạn


Bước : Setting

Vào Hệ thống >> Cài đặt 

Bước 3: Sửa cửa hàng

Sửa cửa hàng của bạn

Cuối cùng bật seo

Use SEO URL chọn Yes


Xong rồi.!!!