Chèn Code DMCA vào Opencart 3x

Chèn Code DMCA vào Opencart 3x
DMCA được viết tắt từ Digital Millennium Copyright Act, tạm hiểu là luật bảo vệ bản quyền tác giả. Luật này được tổng thống Mỹ Bill Clinton thông qua và chính thức ký thành luật vào ngày 28/11/1998.


 Luật này ra đời nhằm bảo vệ bản quyền của những sản phẩm công nghệ trên mạng và ghép tội những hành vi xâm phạm bản quyền như crack (bẻ khóa), cung cấp, kinh doanh sản phẩm công nghệ trái phép.

Phần 1: Lấy mã trên DMCA.COM

Đầu tiên các bạn vào DMCA , phần Bagge sẽ có 3 bước để bạn lựa chọn

Bước 1: Select A Badge


Bước 2 : bạn có tài khoản hoặc chưa có tài khoản có thể đăng ký 
Thông thường là bỏ qua bước này

Bước 3: Lấy mã với badge đã chọn ở bước 1

<a href="//www.dmca.com/Protection/Status.aspx?ID=5c7bb275-17ee-4d86-9f3d-232525def652" title="DMCA.com Protection Status" class="dmca-badge"> <img src="//images.dmca.com/Badges/dmca_protected_sml_120n.png?ID=5c7bb275-17ee-4d86-9f3d-232525def652" alt="DMCA.com Protection Status"></a> <script src="//images.dmca.com/Badges/DMCABadgeHelper.min.js"> </script>


Phần 2: Chèn code vào website sử dụng Opencart

Vào Admin >> Thiết kế >> Thiết kế giao diện

Chọn common >> footer.twig và dán code lấy ở bên DMCA dán trước thẻ </body> nhéHết bài!!

Đăng bởi : Doan Nguyen Chèn Code DMCA vào Opencart 3x Đánh giá: 9.1 / 10

0 Nhận xét