Shopping Aggregator Page Opencart 3x

Shopping Aggregator Page Opencart 3x

Hướng dẫn SEO Shopping Aggregator Page Opencart 3xMã đã chèn dữ liệu mẫu<div itemscope itemtype="http://schema.org/Product" style="display:none;">


  <span itemprop="brand">ACME</span> <span itemprop="name">{{ heading_title }}</span>


  <img itemprop="image" src="{{ popup }}" />
  <span itemprop="aggregateRating" itemscope itemtype="http://schema.org/AggregateRating">


    Average rating: <span itemprop="ratingValue">4.4</span>, based on


    <span itemprop="ratingCount">89</span> reviews


  </span>
  <span itemprop="offers" itemscope itemtype="http://schema.org/AggregateOffer">


    from $<span itemprop="lowPrice">2.99</span> to


    $<span itemprop="highPrice">4.99</span>


    <meta itemprop="priceCurrency" content="USD" />


  </span>


</div>Kiểm tra trên: https://search.google.com/structured-data/testing-tool

demo kiểm tra dữ liệu có cấu trúc


Giải thích 1 số dữ liệu:

- Brand: Nhà sản xuất (bạn có thể tùy chỉnh lại cho phù hợp)

- Price: đặt giá cho phù hợp, nên để dạng đôla

- Rating: ở trên là 4.4 (bạn có thể tùy chỉnh lại)

- RatingCount:  là tổng số bài đánh giá cho sản phẩm đó


Sau đó dán vào trang page product (trong phần chỉnh sửa giao diện)

Hết bài!!


Đăng bởi : Doan Nguyen Shopping Aggregator Page Opencart 3x Đánh giá: 9.1 / 10

0 Nhận xét
NEWSLETTER

Nhập email của bạn để nhận cập nhật mẫu mới qua Email

Blog