• Hướng dẫn thêm mô tả ngắn cho trang tìm kiếm label

Hướng dẫn thêm mô tả ngắn cho trang tìm kiếm label


Bài này chỉ áp dụng cho Việt Blogger Template bản miễn phí

chỉ khác ở điểm này "<b:includable id='main'>"


Hướng dẫn chi tiết xem thêm
https://www.vietblogdao.com/2018/10/cach-them-vai-dong-mo-ta-ngan-cho-trang-tim-kiem-label.html