Việt Nam Geo Zone cho Opencart 3

Việt Nam Geo Zone cho Opencart 3

Dữ liệu mới nhất về tên và mã vùng của 63 tỉnh thành Việt Nam. Dành cho những bạn sử dụng Opencart.

Hướng dẫn cách 1:

Dữ liệu dạng sql, các bạn có thể sử dụng Công cụ Tool >> Import/Export để cập nhật Nó chỉ cập nhật mỗi tỉnh thành và mã vùng của Việt Nam, Các quốc Gia khác như mặc định.

(Trích từ tác giả Riv)

Thông tin extension:

https://www.opencart.com/index.php?route=marketplace/extension/info&extension_id=25728

Tác giả : riv

Link trực tiếp từ Opencart.Com
Link Google Drive( Đây là link dự phòng )


Hướng dẫn cách 2:

Truy cập vào phpMyAdmin >> Import

(trước khi import hãy backup lại csdl, và kiểm tra tiền tố trong file vietname_zone.sql khi unzip ra bằng nottepad ++)


Hướng dẫn cập nhật bằng video:

.....Trân trọng !!!

Đăng bởi : Doan Nguyen Việt Nam Geo Zone cho Opencart 3 Đánh giá: 9.1 / 10

0 Nhận xét
NEWSLETTER

Nhập email của bạn để nhận cập nhật mẫu mới qua Email

Blog