• Test Aggregate rating sử dụng Json cho Blogspot

Test Aggregate rating sử dụng Json cho Blogspot


Bài này hướng dẫn chèn Aggregate rating sử dụng Json cho Blogspot, có rất nhiều cách trên mạng hướng dẫn nhưng rất lộn xộn, ở đây mình dùng json cho gọn gàng sạch sẽ.

Đầu tiên bạn vào đây để lấy mẫu


Sau đó chèn vào blog, trước <b:includable id='postHeader' var='post'

<script type="application/ld+json">

{

  "@context": "http://schema.org/",

  "@type": "Book",

  "name": "<data:blog.pageName/>",

  "description": "<b:if cond='data:blog.metaDescription'><data:blog.metaDescription/><b:else/><data:post.snippets.long/></b:if>",

  "aggregateRating": {

    "@type": "AggregateRating",

    "ratingValue": "88",

    "bestRating": "100",

    "ratingCount": "20"

  }

}

</script>Code test không có hiệu quả :)