• Xác minh tên miền trong trình quản lý doanh nghiệp trên Facebook

Xác minh tên miền trong trình quản lý doanh nghiệp trên Facebook


Như các bạn đã biết, Facebook cho phép người dùng tạo trang cho sản phẩm/ thương hiệu, hay trang truyền thông, v.v....

Tuy nhiên khi bạn chạy quảng cáo và bạn có quá nhiều fanpage thì facebook sẽ gợi ý bạn tạo trang doanh nghiệp để quản lý các fanpage kia. Trang doanh nghiệp cũng xuất hiện trong vai trò trên trang là chủ sở hữu (quyền cao nhất)

Bước 1: Truy cập trang doanh nghiệp

https://business.facebook.com/settings/owned-domains/id-doanh-nghiep

Nếu bạn chưa có thì facebook sẽ hướng dẫn bạn tạo

Bước 2: Sự an toàn của thương hiệu

Bên menu trái >> Miền


Xác minh DNS


ở đây tôi dùng miền đăng ký ở Godady


Xong thì nhấn nút xác nhận

Với các website không phải Blogspot thì có thể dùng cách tải file, y chang như WMT


Cảm ơn !!!