Download ngôn ngữ Tiếng Việt cho Opencart 3.0.3.1 bản chuẩn

Download ngôn ngữ Tiếng Việt cho Opencart 3.0.3.1 bản chuẩn
File ngôn ngữ này khá chuẩn. Tương thích với: Opencart 3 (3.0.0.0, 3.0.1.1, 3.0.1.2, 3.0.2.0, 3.1.0.0_b, 3.0.0.0, 3.0.1.1, 3.0.1.2, 3.0.2.0, 3.0.3.1, 3.1.0.0_b)

Thông tin extension:

https://www.opencart.com/index.php?route=marketplace/extension/info&extension_id=35941

Tác giả chính của ngôn ngữ : riv


Link trực tiếp từ Opencart.Com

Hướng dẫn cài ngôn ngữ có thể xem bài viết "Hướng dẫn cài đặt ngôn ngữ tiếng việt cho OpenCart 3.0.2.0"


Trân trọng !!Đăng bởi : Doan Nguyen Download ngôn ngữ Tiếng Việt cho Opencart 3.0.3.1 bản chuẩn Đánh giá: 9.1 / 10

0 Nhận xét
Xem nhiều
Blog