Những Modules miễn phí hữu ích cho Opencart 3 phần 1

Nay ngồi tổng hợp lại những modules về hiệu ứng hình ảnh sản phẩm như: load hình, zoom hình, v.v... cho opencart 3 - phần 1

1. Imagem Adicional no Hover / Additional Image on Hover2. Opencart Simple Product Zoom


3. Lazy Load ImagesChúc bạn luôn thành công!!!


0 Nhận xét