Bộ Backup UEFI-GPT Windows 7x64, 8x64, 8.1x64, 10x64 HAC Ghost

Bộ Backup UEFI-GPT Windows 7x64, 8x64, 8.1x64, 10x64 HAC Ghost
Bộ Backup UEFI-GPT Windows 7x64, 8x64, 8.1x64, 10x64 HAC Ghost

Windows 7 X64 UEFI-GPT https://drive.google.com/file/d/0B4zqcvkmKwjFSlBjaHlYM3lhLW8/view?usp=sharing

Windows 8 X64 UEFI-GPT https://drive.google.com/file/d/0B4zqcvkmKwjFNlgzbTNvWkxyMVE/view?usp=sharing

Windows 8.1 X64 UEFI-GPT https://drive.google.com/file/d/0B3xTJQOtrWF2amQydHQzLXRjakk/view?usp=sharing

Windows 10 X64 UEFI-GPT https://drive.google.com/file/d/0B3xTJQOtrWF2ZGkyRUN1TVZtWEk/view?usp=sharingDùng Acronis True Image 2014 trở lên để bung nhiều phân vùng và backup nhiều phân vùng.

Link Boot UEFI_GPT http://forum.itbinhduong.mov.mn/xemchude/64/boot-bios-mbr-uefi-gpt-cd.html

Đăng bởi : Doan Nguyen Bộ Backup UEFI-GPT Windows 7x64, 8x64, 8.1x64, 10x64 HAC Ghost Đánh giá: 9.1 / 10

0 Nhận xét
Xem nhiều
Blog