Lỗi games CF màn Hình đen và fifa3 và liên minh khởi động lại máy

Cf: http://www.fshare.vn/file/AWIPZ26GMB/Fifa3: http://www.fshare.vn/file/YZ2ENXJV99/Liên Minh:  http://www.fshare.vn/file/48180PTJCG/

Có rất nhiều cách ví dụ dùng *.reg nhưng vào cf xong thì ra chơi fifa3 lỗi, *.reg fifa3 thì vào lại cf lỗi, nên mình dùng cách này.

các bạn download về chép vào games tương ứng fifa3 hay cf rồi sen to desktop chạy thử

0 Nhận xét