2 cách chèn script amp trong thiết kế blogspot

2 cách chèn script amp trong thiết kế blogspot
Bài này giới thiệu 2 cách chèn script amp trong thiết kế blogspot không báo lỗi, đúng chuẩn không trượt phát nào.


Cách 1: Chèn như sau

<script async='async' src='https://cdn.ampproject.org/v0.js'></script>
<script async='async' custom-element='amp-form' src='https://cdn.ampproject.org/v0/amp-form-0.1.js'></script>
<script async='async' custom-element='amp-lightbox' src='https://cdn.ampproject.org/v0/amp-lightbox-0.1.js'></script>
<script async='async' custom-element='amp-analytics' src='https://cdn.ampproject.org/v0/amp-analytics-0.1.js'></script>
<script async='async' custom-element='amp-ad' src='https://cdn.ampproject.org/v0/amp-ad-0.1.js'></script>

Cách 2: ngắn hơn cách 1

<script async='async' src='https://cdn.ampproject.org/v0.js' />
<script async='async' custom-element='amp-form' src='https://cdn.ampproject.org/v0/amp-form-0.1.js' />
<script async='async' custom-element='amp-lightbox' src='https://cdn.ampproject.org/v0/amp-lightbox-0.1.js' />
<script async='async' custom-element='amp-analytics' src='https://cdn.ampproject.org/v0/amp-analytics-0.1.js' />
<script async='async' custom-element='amp-ad' src='https://cdn.ampproject.org/v0/amp-ad-0.1.js' />

---------------------------------------------------------------

2 cách đều chèn trước thẻ đóng </header>


Đăng bởi : Doan Nguyen 2 cách chèn script amp trong thiết kế blogspot Đánh giá: 9.1 / 10

0 Nhận xét
NEWSLETTER

Nhập email của bạn để nhận cập nhật mẫu mới qua Email

Blog