• Kiểm tra kích thước share link thumbnail từ Blogspot lên Facebook

Kiểm tra kích thước share link thumbnail từ Blogspot lên Facebook


Mới đọc 1 bài của quantrimang thì thấy admin bên đó chia sẻ kích thước 1280x628, nên mình thử làm 1 hình ảnh với kích thước đó coi ra sao khi share link lên facebook.

Sử dụng PTS


Tông màu 1 (màu xanh): #3c78ca

Tông màu 2 (màu xanh đen): #242d37

Font chữ: Time New Roman

Kích thước chữ: Tùy biến

Logo: logo png của opencart


Mẫu 2:


Mẫu này thêm icon vào logo