Phát hành Opencart 3.0.3.2 fix/googleshopping

Phát hành Opencart 3.0.3.2 fix/googleshopping
Ngày 09 tháng 04 năm 2019. Opencart chính thức phát hành Opencart 3.0.3.2 fix/googleshopping (sửa lỗi google shopping).


Những thay đổi lần này:

Improvement: Profilactic target push on Save, as sometimes targets are not initialized properly.
Bug fix: Comma symbol in data feed product image is now encoded.
Bug fix: Installation SQL now uses the renamed tables.
Bug fix: Installation SQL now includes the missing AUTO_INCREMENT for oc_googleshopping_product.product_advertise_google_id


DOWNLOAD

Bản thay đổi này đều đã có tại Opencart.Com, Github, và Softaculous (trên Cpanel)

Nếu website của bạn đang dùng Google Shopping thì hãy cập nhật ngay nhé !


Thank You!


Đăng bởi : Doan Nguyen Phát hành Opencart 3.0.3.2 fix/googleshopping Đánh giá: 9.1 / 10

0 Nhận xét
NEWSLETTER

Nhập email của bạn để nhận cập nhật mẫu mới qua Email

Blog