Hướng dẫn kích hoạt tính năng tải về theme flatsome

Hướng dẫn kích hoạt tính năng tải về theme flatsome
Hướng dẫn kích hoạt tính năng tải về theme flatsomeHướng dẫn kích hoạt tính năng tải về theme flatsome ( bản bán theme) chi tiết. Bài này chỉ dành riêng cho khách hàng mua theme flatsome tại Doan Nguyen Net

Bước 1: Tạo trang Tải về

+ Tạo 1 trang có nội dung Tải về, đường link sẽ như sau :( /p/tai-ve.html)
+ Nội dung Code trang tải về:

<div class="validate-recaptcha">
  <div class="g-recaptcha" data-sitekey="6LeVsKsUAAAAALIqdBk03N2ezqwRecJCoNmw0JIi" data-callback="validaterecaptcha"></div>
  <p>Bạn vui lòng tích chọn <b>Tôi không phải là người máy</b></p>
</div>
<div class='time-wrapper hidden'>
  <p><b>Quá trình tải xuống của bạn sẽ bắt đầu sau giây lát!</b></p>
  <p><span id="timer-countdown">0</span></p>
  <div class="getlink-button"></div>
</div>
<style>
p{margin-bottom:0}
p,.getlink-button,.time-wrapper,.g-recaptcha div{text-align:center}
.getlink-button a{background:#6dab3c;border:1px solid #6dab3c;position:relative;color:#ffffff;font-size:14px;display:inline-block;padding:7px 20px;min-width:70px;border-radius:3px}
.g-recaptcha{margin-top:20px}
.g-recaptcha div{width:100%!important}
#timer-countdown{margin:25px 0 30px 0;display:inline-block;border-radius:100%;width:120px;height:120px;line-height:120px;color:#33b5e5;border-radius:50%;border:2px solid #33b5e5;font-size:60px;font-weight:100}
</style>

Bước 2: Vào reCAPTCHA tạo và lấy mã reCAPTCHA v2 nhé

https://www.google.com/recaptcha/admin/create

Hướng dẫn kích hoạt tính năng tải về theme flatsome
Kéo xuông dưới >> Tích vào "Accept the reCAPTCHA Terms of Service"

Nhấn Sumit

Hướng dẫn kích hoạt tính năng tải về theme flatsome
Lấy dòng mã đầu tiên

Bước 3: Thay id trang tải về


Tìm: data:blog.pageId eq ID PAGE ( trong chỉnh sửa template và thay bằng id trang của bạn).


Khi tạo hay chỉnh sửa 1 trang bạn để ý trên trình duyệt có link dạng như sau:
 https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=ID BLOG#editor/target=page;pageID=ID TRANG
- blogID : chính là ID blog của bạn ( mỗi 1 blog có 1 id riêng )
- pageID : chính là ID trang của bạn đang tạo hoặc sửa
Lấy pageID ở bước 1 thay vào id cũ data:blog.pageId eq ID PAGE


Chúc bạn thành công !

Đăng bởi : Doan Nguyen Hướng dẫn kích hoạt tính năng tải về theme flatsome Đánh giá: 9.1 / 10

1 Nhận xét