Bạn đã được mời đóng góp vào Blogger

Hướng dẫn các bước tham gia viết bài vào blogger khi bạn được mời làm tác giả hoặc quản trị blog đó.

Bước 1: Kiểm tra hòm thư Gmail của bạn, bạn sẽ nhận được 1 mail như sau khi được mời tham gia blogger:

Bạn nhấn vào “Chấp nhận lời mời”

Bước 2: Yêu cầu đăng nhập vào blogger

Ở bước này có 2 trường hợp

TH1: Bạn đã có tham gia Google + thì nhấn nút “ĐĂNG NHẬP” là được chuyển tới Blogger mà bạn tham gia luôn.
TH2: Bạn chư tham gia Google + thì làm theo hướng dẫn bước 3

Bước 3: Đăng nhập lại vào Google

Bước 4: Xác nhận chấp nhận lời mời lần 2
Bước 5: Tạo hồ sơ và xác nhận hồ sơ

Và cuối cùng bạn có thể đăng bài

Chúc bạn thành công !

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.