Bật CURL khi dùng Xampp cài đặt Opencart

Hướng dẫn Bật CURL khi dùng Xampp cài đặt Opencart chi tiết nhất.

Bước 1: Tắt Xampp

Bước 2: Tìm và mở file “php.ini” trong:

C:Program Filesxamppphpphp.ini

Tìm: ;extension=php_curl.dll

Bỏ dấu ; trước extension=php_curl.dll trong các file đó, Lưu lại

Bước 3: Khởi dộng lại apache server.

Bước 4: Kiểm tra phpinfo xem đã bật CURL hay chưa

Chúc bạn thành công !!

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.