Các trạng thái thanh toán MGID mà bạn nên biết


Nhận thanh toán

Để thiết lập thanh toán tự động và nhận doanh thu đầu tiên của bạn, hãy thêm (các) phương thức thanh toán và chọn phương thức thanh toán nào sẽ hoạt động. Xin lưu ý rằng việc này nên được thực hiện trước ngày cuối cùng của tháng hiện tại. Nếu bạn không thêm phương thức thanh toán trước ngày cuối cùng của tháng hiện tại, bạn sẽ trì hoãn thanh toán của mình thêm 30 ngày nữa.

Ví dụ: Nếu bạn bắt đầu làm việc vào ngày 25 tháng 5, hãy thêm các phương thức thanh toán của bạn trước cuối tháng 5 để nhận thanh toán vào cuối tháng 6. Nếu bạn thêm các phương thức thanh toán trong tháng 6 thì bạn sẽ nhận được tổng thu nhập tháng 5 của + thu nhập tháng 6 vào cuối tháng 7.

Lịch thanh toán

Tất cả các khoản thanh toán đều được thực hiện một lần một tháng theo điều khoản NET 30. Điều này có nghĩa là doanh thu tháng trước của bạn sẽ được thanh toán vào cuối tháng hiện tại, khoảng vào ngày 30 của tháng. Vui lòng đợi 1-3 ngày làm việc để thanh toán đến nơi. Nếu ngày thanh toán vào cuối tuần, thì thanh toán sẽ được xử lý vào ngày làm việc tiếp theo. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email sau khi thanh toán được gửi.

Ví dụ: Doanh thu tháng 7 sẽ được chuyển vào ngày 30 tháng 8 nhưng nếu ngày 30 tháng 8 là thứ Bảy hoặc Chủ Nhật, thanh toán sẽ bị trì hoãn cho đến thứ Hai.

Thay đổi và chỉnh sửa phương thức thanh toán hiện hoạt khi trạng thái thanh toán là ‘đang chờ xử lý’, bạn có thể thay đổi phương thức thanh toán. Các yêu cầu thanh toán sẽ được xem xét vào cuối tháng. Để đảm bảo rằng các thay đổi được xử lý kịp thời, hãy thực hiện thay đổi trong nửa đầu của tháng.
Nếu bạn không thể tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi của mình tại đây, hãy truy cập help.mgid.com và thử tìm kiếm câu trả lời hoặc tạo một yêu cầu giải thích vấn đề / lỗi của bạn nếu có.

TRẠNG THÁI THANH TOÁN

1. Đang chờ xử lý

Các yêu cầu thanh toán được xem xét và phê duyệt trước ngày thứ 28 của tháng, cho đến lúc ấy chúng sẽ được giữ nguyên là “đang chờ xử lý”.

2. Đã chấp thuận

Thông thường sẽ được chấp thuận ngày 28 hàng tháng nếu đủ số dư 100$ và sẽ được thanh toán luôn trong ngày 28

3. Đã thanh toán

Yêu cầu này đã được thanh toán, vui lòng đợi 1-3 ngày làm việc để tiền được chuyển đến, sau khi thanh toán được gửi. Nếu ngày thanh toán diễn ra vào cuối tuần, thanh toán đươc sẽ được xử lý vào ngày làm việc tiếp theo.

(Bạn hãy thường xuyên kiểm tra vì trạng thái đã thanh toán có thể có sớm hơn ngày 30 hàng tháng, và nếu có sớm hơn thì bạn sẽ nhận được email nhận được tiền từ MGID chuyển đến Paypal)
HỖ TRỢ KHÁC TỪ MGID

Hỗ trợ qua email, skype người quản lý tài khaonr của bạn

Hỗ trợ qua blog chính thức:

https://help.mgid.com/category/nha-xuat-ban/

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.