Câu 2 lý thuyết B2: Người ngồi trên xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh …

Câu 2 – Bộ 450 câu hỏi lý thuyết B2


Đáp Án: Ý 2: Không được mang, vác

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.