Cấu hình file .htaccess cho Opencart 3.0.3.1

Bài này hướng dẫn cấu hình file .htaccess chuẩn, và sẽ hướng dẫn gộp 3 đoạn mã chèn vô file .htaccess nhằm tối ưu seo và 1 số thứ khác.

Trước tiên bạn cần chắc chắn rằng bạn đã Bật SEO URL cho Opencart, sau đó hãy cùng Opencart.com.vn thực hiện chèn các mã tối ưu sau vào file .htaccess nhé:

1. Ẩn common/home tại trang chủ

Trước khi chưa ẩn:

https://demo.opencart.com.vn/index.php?route=common/home


RewriteCond %{QUERY_STRING} ^route=common/home$

RewriteCond %{REQUEST_METHOD} !^POST$

RewriteRule ^index.php$ http://%{HTTP_HOST}? [R=301,L]

Sau khi đã chuyển: https://demo.opencart.com.vn/

2. Chuyển hướng SLL

Chuyển hướng website Opencart từ giao thức HTTP sang HTTPS


RewriteCond %{HTTPS} off

RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [R,L]

VD: chuyển từ http://demo.opencart.com.vn đến https://demo.opencart.com.vn

Lưu ý: Bạn cần bật SLL trong admin

3. Bật Lite Speed Cache bằng các chèn đoạn sau vào file .htaccess


### LITESPEED_CACHE_START - Do not remove this line

<IfModule LiteSpeed>

CacheLookup on

</IfModule>

### LITESPEED_CACHE_END

Đoàn Nguyễn – Opencart.com.vn
Rate this post

2 thoughts on “Cấu hình file .htaccess cho Opencart 3.0.3.1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.