Cấu hình Robots.txt chuẩn nhất cho Blogspot (Blogger)

Robot.txt là một dạng text chứa các câu lệnh để điều hướng cho các robot tìm kiếm của các công cụ tìm kiếm được phép và không được phép Index nội dung nào trên website.


 Nội dung file robot.txt:

User-agent: Mediapartners-Google
Disallow:
User-agent: *
Allow: /
Disallow: /search
Disallow: /*?updated-max=*
Disallow: *archive.html
Sitemap: https://tenmiencuaban/feeds/posts/default?orderby=UPDATED
Sitemap: https://www.tenmiencuaban.com/sitemap.xml

Cách thêm nội dung vào file robot.txt:

– Vào trang quản trị của blogspot ở địa chỉ: blogger.com
– Vào Cài đặt (Setiings), chọn phần Tùy chọn tìm kiếm (Search Options), và tiến hành chỉnh sửa file robot.txt nhé.
Chúc các bạn có một trang web đẹp và tối ưu SEO cho Google!
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.