CD BOOT BIOS-MBR & UEFI-GPT

CD BOOT BIOS-MBR & UEFI-GPT

Boot Có Thể Này Có thể chạy trên hdd-mbr và hdd-gpt, thêm gói ứng dụng HACprograms để cứu hộ nghe nhạc lước web.

Có Mụt “Help” Hướng Dẫn Sử Dụng Ngoài Màn Hình Desktop

https://drive.google.com/file/d/0B7EWA-zOBUireElsYUxfZE1QR3c/edit?usp=sharing

I. Tạo USB Boot UEFI trên ổ cứng GPT với UltraISO

Chú ý: Chỉ Mini Windows 8 64 bit mới boot được dạng UEFI – GPT

Cắm USB vào máy tính
Khởi động UltraISO, sau đó chọn Open và dẫn đến file w8pe64.iso làm theo hướng dẫn đưới đây.

Chú ý: Format USB dạng FAT32

Sau khi tạo USB boot UEFI, khởi động lại máy tính, chọn chế độ boot UEFI USB (nếu có)

II. Tạo USB Boot UEFI với Rufus

Chú ý: chỉ Mini Windows 8 64 bit, hoặc ISO 64 bit của Windows 7/8/8.1 mới hỗ trợ UEFI

Rufus là phần mềm hỗ trợ tạo USB boot với nhiều định dạng (MBR, GPT).
Có thể dùng Rufus để tạo USB boot Mini Windows 8 64 bit, hoặc đĩa cài 64 bit Windows 7/8/8.1.
Lần lượt làm như hình dưới:

Giải thích các lựa chọn:

(1): chọn USB
(2): chọn tạo định dạng GPT cho máy tính UEFI
(3): phải chọn FAT32
(4): dẫn đến file ISO: mini windows 8 hoặc đĩa 64 bit Windows 7/8/8.1
(hình minh họa, tạo USB UEFI cho Mini windows 8 64 bit

Sau khi tạo USB boot UEFI, khởi động lại máy tính, chọn chế độ boot UEFI USB (nếu có)

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.