Chia sẻ 20 font Việt chữ đẹp thường dùng làm thiệp cưới

20 font Việt chữ đẹp thường dùng thiệp cưới wedding font (mã VNI). Hãy tải về font webding này về máy và sử dụng nhé

Danh sách font:
Vni 11 Springtime2
Vni 12 Alex
Vni 13 Annabelle
Vni 14 AlexBrush
VNI 15 Chops Normal
Vni 16 Machina
VNI 17 Sandy
Vni 18 Mandalay
Vni 19 Walt Disney
Vni 20 University
Vni 21 Scrap Cursive
VNI 22 JackieO
Vni 23 Qwigley
VNI 24 Love
Vni 25 Ambiance BT Swash
VNI 26 Saliere
VNI 27 Bendigo
VNI 28 Zirkon
Vni 29 BrushMe
Vni 30 Shishoni Brush

(pass giải nén: inhaiyen )
Hướng dẫn cài đặt:
Giải nén >> Copy vào ổ C/Windows/Fonts
Chúc bạn thành công !!
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.