Chia sẻ Code Nhạc MLive Skin Zing MP3 2017

Chia sẻ Code Nhạc MLive Skin Zing MP3 2017Code nhạc Mlive Channel được xây dựng trên nền PHP  với giao diện Zing Mp3 2017,cùng với cải tiến về tương thích PHP 7 cùng nhiều tính năng khác

Xem một số demo code nhạc còn chạy online

DEMO ONLINE 2: https://www.phimconggiao.com/thanh-ca/

DEMO ONLINE 2: http://nguyenthanhdoan.name.vn/

Tải về code Nhạc MLive Skin Zing MP3 2017 về sử dụng

Link nhanh (no pass) : https://www.dropbox.com/s/hmiqk51g8lo4872/mlivechannel.zip?dl=0

Link download dự phòng: https://mshare.io/file/QAX5JYK

Hướng dẫn cài đặt Code Nhạc MLive Skin Zing MP3 2017

Cấu hình data : includes/configurations.php
User AD: admin
pass: admin
pass2 dang nhap ADMIN : admin

– Thay domain trong bảng table_config

(ở đây dùng xampp, nên tôi thay domain là: localhost/tencode)
– Sửa file .htaccess

RewriteBase /tencode/

* Yêu cầu hệ thống

PHP 5.3 trở lên 

Hỗ trợ: https://www.facebook.com/groups/tgtmusic/

Tác giả code: MLive Channel

Rate this post

One thought on “Chia sẻ Code Nhạc MLive Skin Zing MP3 2017

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.