Chia sẻ Template Blogspot hiệu ứng 3D đẹp mắt

Chia sẻ Template Blogspot hiệu ứng 3D đẹp mắt. Tải về template blogspot ở nút download phía trên. Còn không hãy sử dụng code để up lên hosting ở dưới đây:

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Mấy bác tải cái này về : http://bit.ly/2MmJiLP
Ở thư mục chứa ảnh các bác thay ảnh mình thích vào rồi đổi tên y hệt vậy nhé

Lưu ý:
Với file ảnh x.png thì resize 100×100
Với file ảnh 0x.png thì resize 400×400
Còn preview thì tấm nào cũng được
Với x là số thứ tự ảnh

+ Code:


<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

<meta charset="UTF-8">

<title></title><style>

*{

margin:0;

padding:0;

}

body{

background: url(img/preview.jpg) 0 0 no-repeat; background-size: 100%;

-webkit-perspective: 800;

}

li{

list-style: none;

}

.box{

width:200px;

height:200px;

position: relative;

margin:300px auto;

-webkit-transform-style:preserve-3d;

-webkit-transform:rotateX(13deg);

-webkit-animation:move 5s linear infinite;

}

.minbox{

width:100px;

height:100px;

position: absolute;

left:50px;

top:50px;

-webkit-transform-style:preserve-3d;

}

.minbox li{

width:100px;

height:100px;

position: absolute;

left:0;

top:0;

}

.minbox li:nth-child(1){

background: url(img/1.png) no-repeat 0 0;

-webkit-transform:translateZ(50px);

}

.minbox li:nth-child(2){

background: url(img/2.png) no-repeat 0 0;

-webkit-transform:rotateX(180deg) translateZ(50px);

}

.minbox li:nth-child(3){

background: url(img/3.png) no-repeat 0 0;

-webkit-transform:rotateX(-90deg) translateZ(50px);

}

.minbox li:nth-child(4){

background: url(img/4.png) no-repeat 0 0;

-webkit-transform:rotateX(90deg) translateZ(50px);

}

.minbox li:nth-child(5){

background: url(img/5.png) no-repeat 0 0;

-webkit-transform:rotateY(-90deg) translateZ(50px);

}

.minbox li:nth-child(6){

background: url(img/6.png) no-repeat 0 0;

-webkit-transform:rotateY(90deg) translateZ(50px);

}

.maxbox li:nth-child(1){

background: url(img/01.png) no-repeat 0 0;

-webkit-transform:translateZ(50px);

}

.maxbox li:nth-child(2){

background: url(img/02.png) no-repeat 0 0;

-webkit-transform:rotateX(180deg) translateZ(50px);

}

.maxbox li:nth-child(3){

background: url(img/03.png) no-repeat 0 0;

-webkit-transform:rotateX(-90deg) translateZ(50px);

}

.maxbox li:nth-child(4){

background: url(img/04.png) no-repeat 0 0;

-webkit-transform:rotateX(90deg) translateZ(50px);

}

.maxbox li:nth-child(5){

background: url(img/05.png) no-repeat 0 0;

-webkit-transform:rotateY(-90deg) translateZ(50px);

}

.maxbox li:nth-child(6){

background: url(img/06.png) no-repeat 0 0;

-webkit-transform:rotateY(90deg) translateZ(50px);

}

.maxbox{

width: 200px;

height: 200px;

position: absolute;

left: 0;

top: 0;

-webkit-transform-style: preserve-3d;

}

.maxbox li{

width: 200px;

height: 200px;

background: #fff;

border:1px solid #ccc;

position: absolute;

left: 0;

top: 0;

opacity: 0.2;

-webkit-transition:all 1s ease;

}

.maxbox li:nth-child(1){

-webkit-transform:translateZ(100px);

}

.maxbox li:nth-child(2){

-webkit-transform:rotateX(180deg) translateZ(100px);

}

.maxbox li:nth-child(3){

-webkit-transform:rotateX(-90deg) translateZ(100px);

}

.maxbox li:nth-child(4){

-webkit-transform:rotateX(90deg) translateZ(100px);

}

.maxbox li:nth-child(5){

-webkit-transform:rotateY(-90deg) translateZ(100px);

}

.maxbox li:nth-child(6){

-webkit-transform:rotateY(90deg) translateZ(100px);

}

.box:hover ol li:nth-child(1){

-webkit-transform:translateZ(300px);

width: 400px;

height: 400px;

opacity: 0.8;

left: -100px;

top: -100px;

}

.box:hover ol li:nth-child(2){

-webkit-transform:rotateX(180deg) translateZ(300px);

width: 400px;

height: 400px;

opacity: 0.8;

left: -100px;

top: -100px;

}

.box:hover ol li:nth-child(3){

-webkit-transform:rotateX(-90deg) translateZ(300px);

width: 400px;

height: 400px;

opacity: 0.8;

left: -100px;

top: -100px;

}

.box:hover ol li:nth-child(4){

-webkit-transform:rotateX(90deg) translateZ(300px);

width: 400px;

height: 400px;

opacity: 0.8;

left: -100px;

top: -100px;

}

.box:hover ol li:nth-child(5){

-webkit-transform:rotateY(-90deg) translateZ(300px);

width: 400px;

height: 400px;

opacity: 0.8;

left: -100px;

top: -100px;

}

.box:hover ol li:nth-child(6){

-webkit-transform:rotateY(90deg) translateZ(300px);

width: 400px;

height: 400px;

opacity: 0.8;

left: -100px;

top: -100px;

}

@keyframes move{

0%{

-webkit-transform: rotateX(13deg) rotateY(0deg);

}

100%{

-webkit-transform:rotateX(13deg) rotateY(360deg);

}

}

</style></head>

<body><div class="box">

<ul class="minbox">

<li></li>

<li></li>

<li></li>

<li></li>

<li></li>

<li></li>

</ul>

<ol class="maxbox">

<li></li>

<li></li>

<li></li>

<li></li>

<li></li>

<li></li>

</ol>

</div>

</body>

</html>

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.