Chia sẻ Template Blogspot Khôi Ròm V5.0 mới nhất

Template Blogspot Khôi Ròm V5.0. Ưu điểm: Load nhanh SEO tốt Intro homepage, intro index … Nút Back To Top, Chuẩn responsive, Menu, Popular Post, Breadcrumbs

TÍNH NĂNG GIAO DIỆN:

Tính năng Test
Layout Version 3
Widget Version 2
Reponsive Check
Mobile Friendly Check
BreadcrumbList Check
Số cột 2
Tác giả Khôi Ròm
404 Page Check
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.