Chuyển hướng tên miền Redirecting www to non-www sử dụng .htaccess cho code nhạc TGT

Redirecting www to non-www sử dụng .htaccess một trong những bước của tối ưu hóa SEO tăng xếp hạng trong Google, hướng dẫn giúp bạn tránh được việc trùng lập nội dung khi website có www và không www.

Khi bạn sử dụng Apache trên máy chủ Linux được hỗ trợ mod_rewrite dùng để viết lại URL ngắn gọn dễ nhớ, thuận tiện gọn gàng và Google sẽ đánh giá cao việc này theo tiêu chuẩn URL Friendly thân thiện với người dùng.
Một số người thích sử dụng www.tenten.vn, nhưng một số người thích tenten.vn ngắn hơn. Không thực sự là một đúng grain sai để làm điều đó, nhưng bất cứ điều gì bạn chọn, bạn có thể chắc chắn rằng tất cả các khách truy cập của bạn được gửi đến cùng một nơi. Với một vài quy tắc đơn giản trên máy chủ, bạn có thể chọn từ non www  sang www, hoặc chuyển hướng từ www không www.
Redirect www to non-www:
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.(.*)$ [NC]RewriteRule ^(.*)$ http://%1/$1 [R=301,L]
> Như vậy bất kỳ lúc nào bạn thao tác với tên miền http://www.tenten.vn sẽ tự động chuyển thành http://tenten.vn
Redirect non-www to www:
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^tenten.vn [NC]RewriteRule ^(.*)$ http://www.tenten.vn/$1 [L,R=301]
> Như vậy bất kỳ lúc nào bạn thao tác với tên miền http://tenten.vn sẽ tự động chuyển thành http://www.tenten.vn
Nếu bạn đã có một tập tin có tên. htaccess trên website của bạn, bạn có thể thêm vào nó. Nếu không, tạo ra một files tên .htaccess trong thư mục của tên miền. 
Thêm một trong các quy tắc sau đây và lưu lại. Thay thế tenten.vn với tên miền của bạn.
Nguồn: https://support.tenten.vn/670588-Chuyển-hướng-tên-miền-Redirecting-www-to-non-www-sử-dụng-htaccess-và-ngược-lại-
Bước 2: Sửa file config.php trong folder “tgt”
tgt/config.php
tìm và sửa dòng:

define(‘SITE_LINK’, ‘http://localhost/tgt2/’);
sửa thành
define(‘SITE_LINK’, ‘http://www.localhost/tgt2/’);

thay localhost là domain của bạn. Chúc thành công !

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.