Đổi Tên Thư Mục ADMIN Opencart 3

Đổi Tên Thư Mục ADMIN Opencart 3


Để ngăn những kẻ tò mò muốn nghịch cửa hàng của bạn, bạn có thể đổi tên thư mục admin giúp tăng tính bảo mật hơn. Cách làm như sau: đầu tiên bạn đổi tên thư mục admin đi sau đó vào sửa file config.php. Trong file này sửa admin thành tên thư mục mà bạn muốn đổi.
Hướng dẫn chi tiết:
Mặc định opencart có đường dẫn là site/admin. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn thay đôi đường dẫn này tùy ý


Bước 1. Sửa folder admin thành tên bạn thích, mình sửa thành “admin123”

2. vào site/admin123/config .-> Tìm các tên admin sửa thành tên bạn cho ở bước 1 “admin123”

Nguồn: Sưu tầm
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.