Download gói ngôn ngữ Tiếng Việt cho Opencart 3.0.3.0b

Download gói ngôn ngữ Tiếng Việt cho Opencart 3.0.3.0b

Bản đã fix lỗi
demo tại http://opencartvietnam.info/ngonngu/
Hướng dẫn:
+ Download file về giải nén.
+ Upload vào thư mục chứa opencart
+ Đăng nhập vào Admin panel: System/Localisation/Languages/ chọn Insert để thêm ngôn ngữ. điền vào các thông tin sau:

Language Name: vietnamese
Code: vi-vn
Locale: vi-vn.UTF-8,vi-vn,vi-vn,vietnamese
Status: vietnamese
Sort Order: 1
+ Chon save để lưu lại

+ Vào Settings chọn tab Local sửa:
Language: là ngôn ngữ bên ngoài site.
Administration Language: là ngôn ngữ trang quản lý.
– Vietnamese language pack for Opencart 2.3x to 3x.
– This version is fully UTF-8.
– Full translation ( Front / Admin panel ).
– We provide a professional translation of Opencart Language pack .
– We also accept The inquiry for any language pack for any opencart version (*).
– we all comments are favorable.
– No files will be overwritten.
– 100% satisfaction.
– Great Support !!.

DOWNLOAD



Tác giả: tienluugu (opencart.com)

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.