Download gói ngôn ngữ Tiếng Việt cho Opencart 3

Download gói ngôn ngữ Tiếng Việt cho Opencart 3

Nguôn ngữ của thành viên moused72 . Tải về ngày 30/10/2017 và up lên Google Driver:
 (Trong file tải về có sẵn hướng dẫn cài ngông ngữ)
Sử dụng cho Opencart 3.0.0.0, 3.0.1.1, 3.0.1.2
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.