Download Opencart 3.1.0.0Alpha

Download 3.1.0.0Alpha

(Bản Alpha hay beta chỉ xuất hiện trên opencart.com và sẽ được loại bỏ khỏi list download khi có bản chính thức phát hành thay thế vị trí mới nhất)

Demo Opencart 3x

Bản thử nghiệm không chính thức. Nếu các bạn có để ý thì sẽ thấy trước đây đã có bản 3.0.3.0b nhưng lại không có bản chính thức với 3.0.3.1 như với Opencart 2x

Bản 3.1.0.0Alpha này cũng chỉ là thử nghiệm, bản chính thức có thể là 3.1.0.1, và là bản cập nhật khá lớn.

Như ở Opencart 2x chúng ta thấy có 2.0.0.0 , 2.1.0.1, 2.2.0.0, 2.3.0.2 (tương ứng 2.1 và 2.2 và 2.3 là hết version 2)

Chúng ta có thể suy đoán về lộ trình của Opencart 3x cũng tương tự như Opencart 2x.

Bạn có thể tải các bản chính thức trên Github chính thức của Opencart.com

Mong rằng những thông tin này sẽ hữu ích cho quý vị, cảm ơn!!!

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.