EXPIRING SOON: Your Free Files by Envato Market

Thỉnh thoảng Envato lại free các theme hoặc file thiết kế (intro,psd) hoặc file audio, ứng dụng v.v… vào ngày thứ sáu

Và lần này thời gian chỉ diễn ra trong 24h miễn phí tải về 4 file:

→ Refresh your blog with the Minimal Personal Blog Theme

→ Make first impressions count with the Action Intro for After Effects

→ Start creating better emails with the Multipurpose Email Template

→ Create a positive vibe with the audio track Happy Folk

và link tổng hợp tại dưới đây

Download 4 Freebies Now

Điều kiện để tải về: Bạn có tài khoản tại Envato, nếu chưa có hãy đăng ký 1 tài khoản Envato Acount

Chúc thành công!

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.