Fix Facebook Comment không hiển thị full-width

Tình trạng này xảy ra khi blog của bạn sử dụng comment facebook thay thế cho comment mặc định của blogspot. Bài này Doan Nguyen Net hướng dẫn nhanh giúp bạn khắc phục vấn đề đó.
Fix Facebook Comment không hiển thị full-width

Hướng dẫn thêm css :

Login vào quản lý Blogspot >> Chủ đề >> Chỉnh Sửa HTML

Tìm fb-comment và thêm đoạn style sau phía trước

<style>
.fb-comments iframe {width: 100% !important;}</style>

Lưu lại và kiểm tra lại khung nhận xét ở bài viết bất kỳ trang ngoài.

Tác giả: Doan Nguyen Net

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.