GDPR là gì?

GDPR là viết tắt của General Data Protection Regulation – Quy định chung về Bảo vệ Dữ liệu. Nó sẽ chính thức có hiệu lực tính từ ngày 25/05/2018.GDPR được tạo ra với mục đích tăng cường và thống nhất bảo vệ dữ liệu cho toàn bộ Liên Minh Châu Âu (EU). Nó thay thế Chỉ thị Bảo vệ Dữ liệu 96/46, đã được ban hành trước khi sự gia tăng của Internet và theo dõi đám mây.

Quy định Chung về Bảo vệ Dữ liệu (GDPR) của Liên minh Châu Âu đã được phát triển để tạo ra các luật về quyền riêng tư dữ liệu gắn kết trên khắp Châu Âu nhằm phục vụ bảo vệ tất cả người dân của Liên minh Châu Âu. Quy định này sẽ thay thế Chỉ thị Bảo vệ Dữ liệu 95/46/EC và có sự khác biệt về một số cách đáng kể, như:

Thẩm quyền lớn hơn. Quy định Chung về Bảo vệ Dữ liệu sẽ áp dụng cho mọi công ty xử lý dữ liệu cá nhân của bất kỳ ai đang sinh sống trong khu vực Liên minh Châu Âu, bất kể vị trí của công ty.Khoản phạt. Các tổ chức, bao gồm công ty kiểm soát và công ty xử lý, không tuân thủ GDPR có thể bị phạt tối đa lên đến 4 % doanh thu toàn cầu hàng năm hoặc €20 Triệu (tùy vào mức nào nhiều hơn).

Sự đồng thuận. Sự đồng thuận phải được yêu cầu theo một cách rõ ràng, có thể tiếp cận dễ dàng – và phải có khả năng phân biệt với các vấn đề khác. Ngoài ra, việc rút lại sự đồng thuận cũng phải dễ dàng như khi cung cấp.

Thông báo Vi phạm: Thông báo vi phạm sẽ là bắt buộc – và phải được hoàn thành trong vòng 72 giờ làm việc của tổ chức đầu tiên nhận biết vi phạm.
Quyền riêng tư. GDPR yêu cầu bảo vệ dữ liệu phải được bao gồm từ khi bắt đầu thiết kế hệ thống, chứ không phải dưới dạng bổ sung.
Để biết danh sách đầy đủ những thay đổi quan trọng nhất giữa Quy định Chung về Bảo vệ Dữ liệu và Chỉ thị Bảo vệ Dữ liệu 95/46/EC, hãy truy nhập http://www.eugdpr.org/key-changes.html.
    Theo Tổng hợp
    Rate this post

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.