Get meta_description và meta_keyword vào trang product

Nghe có vẻ điên khùng nhưng các bạn sẽ thấy thủ thuật này cực hay khi bạn thiết kế 1 trang product chuẩn AMP. Tức là các trang khác vẫn là responsive bình thường, chỉ có trang product là responsive + AMP (loại bỏ header mặc định) . Tại sao mình lại mò cái này vì AMP bây giờ là xu hướng, bạn có thể thấy phần AMP ở thanh bên menu WMT mới.

Bài này mới get 2 meta, còn rất nhiều vấn đề khác mới có thể tạo nên 1 trang AMP đầy đủ. Mình viết để lưu trữ và nếu bạn thấy hay thì có thể theo dõi trang để có thêm các bài liên quan

Bước 1: Viết thêm code trong Controller

Mở Catalog >> Controller >> Product >> Mở “product.php

Chèn dưới:

$data[‘heading_title’] = $product_info[‘name’];

2 dòng sau:

$data[‘meta_description’] = $product_info[‘meta_description’];
$data[‘meta_keyword’] = $product_info[‘meta_keyword’];

Lưu lại

Bước 2: Gọi chúng ra file product.twig

<meta name=”description” content=”{{ meta_description }}” />
<meta name=”keywords” content=”{{ meta_keyword }}” />

Lưu lại và xóa cache. Sau đó thử thêm meta keyword và meta des để kiểm tra

OK !

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.