Giao diện bán theme bằng Blogspot

Giao diện bán theme bằng Blogspot dạng lướiViệt Blogger Themes là mẫu template có giao diện đơn giản load nhanh, bố cục đẹp với các trang index được chia một cột và được chia thành hai cột với trang bài viết. Template này được mình xây dựng với mục đích đăng bán theme ngoài ra còn có thể bán các sản phẩm khác.

TÍNH NĂNG GIAO DIỆN:

Tính năng Test
Layout Version 3
Widget Version 2
Reponsive Check
Mobile Friendly Check
BreadcrumbList Check
Sitemap Page Check
Contact Page Check
404 Page Check
Related Recent Posts True
Recent Posts Widget True
Recent Comments Widget True
Popular Posts Widget True
Label Widget True
Live search True
Reponsive video True
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.