Giao diện blogspot công ty vật liệu xây dựng Halugroup

Giao diện blogspot bán hàng chuyên nghiệp chuẩn seoMẫu giao diện công ty có chức năng bán sản phẩm Halugroup là một template blogspot công ty cực kì ấn tượng, vừa landing giới thiệu công ty, giới thiệu dự án, giới thiệu sản phẩm, giao diện bootstrap chuẩn responsive

TÍNH NĂNG GIAO DIỆN

Tính năng Test
Layout Version 3
Widget Version 2
Reponsive Check
Mobile Friendly Check
BreadcrumbList Check
Contact Page Check
404 Page Check
Related Random Posts True
Random Posts Widget True
Popular Posts Widget True

TÍNH NĂNG BÁN HÀNG

Tính năng Test
Autocomplete search True
Product Quick View True
Sale Bubble True
Add To Cart True
Add To Wishlist True
Category list styles True
Category layouts True
Use any image format True
Mobile Optimized design True
Start Rating True
Customer Review True
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.