Hotline góc trái cho website sử dụng Opencart

Mấu hotline 1 cho website sử dụng mã nguồn mở Opencart

Hướng dẫn:

Admin >> Theme Editor >> Common >> footer.twig (dán code bên dưới đây trước thẻ </body>)

<style>

.hotline-fixed{position:fixed;left:15px;bottom:20px;top:initial !important;list-style:none;background-color:#008744;border-radius:100%;margin-left:11px;color:#fff;z-index:99999;height:50px;width:50px;text-align:center}.hotline-fixed a{font-size:18px;color:#fff;margin:0;position:relative;display:block;font-family:Arial}.hotline-fixed .fa.fa-phone{font-size:24px;line-height:50px}.number{position:absolute;top:10px;transition:all .5s;transform:rotateX(90deg)}.hotline-fixed .number{margin-left:5px;transform:rotateX(0deg);background:#008744;padding:1px;border-radius:0 10px 10px 0;width:145px;}</style>

<div class="hotline-fixed">

  <a href="tel:0974858395" class="phone_span">

    <i class="fa fa-phone"></i>

    <span class="number">(0974 858 395)</span>

  </a>

</div>


Nhớ thay đổi số hotline nha. Sau đó xóa cache Opencart và trình duyệt đi

Mẫu này phù hợp với website có sử dụng boostrap . Chúc thành công !!!

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.